22 september 2017

Op 22 september 2017 werd het Festival voor de tandtechniek georganiseerd door de VLHT. Tijdens dit Festival werden een aantal presentaties gevolgd door een forumdiscussie. Dit werd afgewisseld met lekker eten en drinken en entertainment. Al met al een super geslaagde dag.

De dag werd aan gemodereerd door Jack Plooij, tandarts en TV-presentator. Al snel had Jack de tandtechnici op het puntje van de stoel door de stelling voor te leggen dat tandtechnicus een uitstervend beroep is en dat er geen toekomst was voor de tandtechniek. Gelukkig konden we aan het eind van de dag met elkaar concluderen dat dit niet het geval is, maar dat er wel veel gaat veranderen in de (soms zeer nabije) toekomst.

De eerste spreker was Menno Lanting, spreker en publicist, gespecialiseerd in innovaties. In zijn verhaal begon hij met het relativeren van innovaties. Innovaties kennen niet alleen maar een technische component. Een innovatie bestaat ook uit een organisatorische en financiële component. Je moet je dus niet gek laten maken door wat technisch mogelijk is, maar het moet ook ingebed kunnen worden in een organisatiestructuur en financiële mogelijkheden van een bedrijf.

Blijf open staan voor innovatie ook als deze niet zo voor de hand lijken te liggen en sluit je aan bij netwerken. Verbeter de zwakste schakel en Klein is het nieuwe groot.

Daarna sprak Herman Willems (directeur Multident en Blijdent) hoe hij dacht over de transitie van innovatieve ideeën naar de praktijk van alle dag. Hij ziet het jaar 2017 als het moment waarop de tandtechnische branche klaar is voor de digitale toekomst.

In zijn visie zullen er binnen de tandtechnische laboratoria de volgende drie nieuwe functies ontstaan:

Dental Data Manager

-Verzamelen data in praktijk, Data beheer in laboratorium, Data archiveren

Dental Designer

-Ontwerp tandtechnische werkstukken, Design dentale hulpstukken, Specialist ExoCad

Dental Proces Engineer

-Beheren productie proces, Specialist ISO 13485, Integreren systemen

Aan het einde van zijn betoog wees hij op de samenwerking binnen de tandtechniek (en dat de VLHT daar een belangrijke rol zou kunnen spelen). Als je samenwerkt, zal de flexibiliteit van je organisatie vergroten.

Tenslotte werd onder leiding van Jack Plooij een forumdiscussie gehouden. Het forum bestond uit zes leden. Gerrit van Dijk van tandtechnisch laboratorium Gerrit van Dijk, Paul Goedegebuure van Goedegebuure tandtechniek, Harry Grooters van Smithuis tandtechniek, Germen Versteeg van digitaal tandtechnisch laboratorium de Mediaan, Bart Wendrich van Dutch HealthTec Academy en de eerder genoemde Herman Willems.

Er werden vijf stellingen bediscussieerd. 1. Tandtechnicus een uitstervend beroep, 2. Digitale tandtechniek: Goud, 3. Kennis delen levert niets op, 4. Verplicht weer naar school en 5. Van lab naar behandelstoel.